Skip to main content

Jakie są warunki programu Mieszkanie Dla Młodych?

By 30 września 201324 kwietnia, 2023kredyty hipoteczne

Jakie są wymagania i zasady programu Mieszkanie dla Młodych? Jako doradca kredytowy odpowiem na kilka nurtujących pytań.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Program jest przeznaczony dla wszystkich osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia. Dla małżeństw wyznacznikiem jest wiek młodszego współmałżonka.

Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Niestety w programie nie mogą wziąć udziału osoby, które posiadały w przeszłości mieszkanie. Wyjątek stanowi udział w nieruchomości nabyty np. na drodze spadku lub darowizny.

Program ma postać wkładu własnego w zakup nieruchomości, płaconego przez BGK, dotyczy jedynie rynku pierwotnego.

Program Mieszkanie Dla Młodych – szczegóły

Wsparcie w uzyskaniu dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych polega na jednorazowej dopłacie do kredytu przez BGK. Technicznie wygląda to tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny, pomniejsza kwotę naszego kredytu o sumę dofinansowania, zaś w ostatniej transzy do dewelopera BGK wypłaca kwotę dofinansowania.

Jaka jest wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych?

Wysokość dopłat w programie MdM będzie wynosić:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Dopłata ma charakter jednorazowej spłaty części zaciągniętego kredytu.

Limity powierzchni i cen nieruchomości

W przypadku zakupu mieszkania limit powierzchni wynosi 75 m² powierzchni użytkowej, a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Dla domu limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Obowiązują także limity cen 1 m² powierzchni użytkowej. Są szczegółowo określone osobno dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Zobacz aktualne limity tutaj.

Dodatkowe warunki kredytu w programie:

  • kredyt może być zaciągany w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • waluta kredytu – PLN,
  • maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 50%,
  • minimalny okres trwania kredytu – 15 lat,
  • ze względu na zdolność kredytową do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czy dopłata w programie Mieszkanie dla Młodych jest bezzwrotna?

Niestety, jeżeli przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu uczestnik programu sprzeda nieruchomość nabytą w ramach programu, wynajmie lub użyczy nieruchomość, zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny), wtedy powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

Z pełną treścią ustawy można się zapoznać tutaj: zasady MdM

Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy Warszawa

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy doradztwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję jako doradca niezależny. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych doradców kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply