Skip to main content

Jak banki oceniają zdolność z działalności gospodarczej

By 22 stycznia 20202 listopada, 2022kredyty hipoteczne
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów w Polsce. Wiele osób uzyskujących dochody z działalności staje przed potrzebą zakupu nieruchomości korzystając z kredytu hipotecznego. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca starający się o kredyt na zakup nieruchomości?
Zdolność z działalności

Jak banki oceniają zdolność z działalności gospodarczej?

Osoby uzyskujące dochody z prowadzonej działalności gospodarczej zanim podejmą jakiekolwiek zobowiązania, powinni sprawdzić swoją zdolność kredytową. Banki stawiają różne wymagania przy ocenie zdolności kredytowej co do minimalnej długości trwania działalności oraz dochodu firmy w zależności od formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. Doradca kredytowy pomoże Ci określić szanse i ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego.

Jak długo muszę prowadzić działalność?

Jeśli dopiero co założyłeś działalność, to jesteś dla banku mało wiarygodny. Większość banków wymaga co najmniej 12-miesięcznego stażu prowadzenia działalności gospodarczej, a niektóre nawet 24. Jeśli zmieniłeś etat na działalność i masz kontrakt z tym samym pracodawcą, czyli przeszedłeś na tzw. „samozatrudnienie” – w niektórych bankach wystarczą 3 miesiące.

Wymienione wyżej okresy są według procedur bankowych okresami minimalnymi. Oznacza to, że staż nawet miesiąc poniżej wymaganego progu powoduje, że bank nie weźmie ich pod uwagę. Oczywiście Twoja wiarygodność w ocenie banku jest wyższa, jeśli Twoja działalność trwa o wiele dłużej.

Jak liczymy zdolność z działalności?

Banki oceniają zdolność kredytową na kredyt hipoteczny dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od formy rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. W jaki sposób?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR)

To najbardziej wiarygodna dla banku forma rozliczenia, gdyż pokazuje wynik finansowy firmy netto, po odliczeniu kosztów poniesienia przychodu oraz opłat daninowych: składek ZUS i podatku. Wynik netto firmy nie różni się niczym w ocenie banku od dochodu uzyskiwanego na etacie.

Co istotne: niektóre banki uwzględnią w dochodzie netto amortyzację, jako koszt sztuczny oraz jednorazowe inwestycje, np. zakup środka transportu, czy linii produkcyjnej. A co z działalnością sezonową? Niestety, takiej działalności nie zaakceptuje żaden bank, no może jeden 🙂 .

Ryczałt ewidencjonowany

Taką formę posiadają najczęściej firmy świadczące wszelkiego rodzaju usługi, np. usługowe. Banki szacują zdolność z działalności w zależności od wysokości stawki procentowej płaconego podatku zryczałtowanego, przyjmując jako dochód netto jedynie część generowanego przychodu. Dlaczego tylko część? Ponieważ przy takim rozliczeniu banki nie mogą w żaden sposób oszacować kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie dochodu netto. Są 3 banki, które liczą ryczałtowców bardzo dobrze, są takie, które nie akceptują takiej formy w ogóle.

Karta podatkowa

Taką formę mają najczęściej np. fryzjerzy. Sposób szacowania zdolności w tym przypadku polega na zastosowaniu mnożnika wysokości podatku z karty przez liczbę proceduralnie określoną w konkretnym banku.

Przykład:

  • Wysokość karty wynosi 148 złotych,
  • Mnożnik wybranego banku – 9
  • Dochód netto w ocenie banku wynosi 9×148=1.332 zł.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu

W zależności od formy rozliczenia firmy z US będą potrzebne: roczne zeznania podatkowe, aktualne zestawienie z KPIR lub z ewidencji przychodów, decyzja o wysokości karty podatkowej, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości no i oczywiście wszelkie formularze bankowe.

Dodatkowo bank sprawdzi obecność firmy w bazach dłużników, np. BIG, więc jeśli jesteś tam wpisany nie możesz liczyć na udzielenie kredytu. Warto sprawdzić te bazy zanim rozpoczniesz batalię o kredyt.

Jeśli według bankowej oceny zdolności kredytowej jesteś bez szans, warto rozpatrzyć kredyt inwestycyjny dla firmy, gdyż tutaj można się podeprzeć tzw. przyszłym dochodem(najczęściej z biznes planu) i również doprowadzić do zakupu nieruchomości. Innym sposobem jest kreatywne podejście do poprawy zdolności kredytowej, ale te metody omawiam indywidualnie z klientami decydującymi się na współpracę ze mną. Pytania? Zadzwoń lub napisz.

doradca kredytowy Arkadiusz Kaniuk

centrum-kredytowe.warszawa.pl

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy doradztwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję jako doradca niezależny. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych doradców kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply